Originály on-line

Obrazy Hany Antonínové jsou živou galaktickou obrazovou syntézou informací. Tyto informace jsou prožitky lidských duší ze záznamu v univerzální paměti Lásky. Takto vytvářené obrazy jsou ochranné a vysoce léčivé. Při umístění do prostoru až hmatatelně svými sytými akrylovými barvami doslova proměňují prostředí. Přichází s nimi harmonie a celistvost, a to hlavně díky jejich objemu. Tyto obrazy zachycují všechny podoby zobrazeného záznamu napříč paralelními světy, obsahují informace a zobrazovaném okamžiku a konkrétním galaktickém prostoru zároveň ve všech realitách - spirituální, astrální, mentální a hmotné. Proto jsou samy o sobě velmi prostorové a vícedimenzionální. Při detailním zkoumání pokaždé ukazují nové informace - stávají se aurickým zrcadlem, protože mají také široký duchovní rozměr.